Podstawowe zalety wykorzystania podręcznika “To się czyta 2” w szkołach branżowych

Podstawowe zalety wykorzystania podręcznika “To się czyta 2” w szkołach branżowych

Daniel 27 lipca 2022

Czy można zachęcić uczniów w szkołach ponadpodstawowych do zgłębiania wiedzy z zakresu języka polskiego? Z pewnością nie jest to łatwe, ale takie zadanie obrali sobie za cel autorzy książki “To się czyta 2” wydanej przez firmę Nowa Era. Jest to pozycja przeznaczona do stosowania przez wszystkich uczniów w klasach trzecich branżowych szkół pierwszego stopnia.

Ułatwienia podczas przyswajania wiadomości

Podręcznik “To się czyta 2” został przygotowany przez zespół autorski w następującym składzie: Agnieszka Ciesielska, Anna Klimowicz oraz Joanna Ginter. Książka została podzielona na dwie części: językową oraz literacko-kulturową. Przedstawia dawne dzieła literatury, nawiązując do problemów współczesnego świata oraz popularnych dzieł kinematografii. Materiał został podzielony na krótkie fragmenty, a język jest dostosowany do umiejętności i wiedzy młodych ludzi. Każdy temat ma podobną strukturę, a także zawiera dużą liczbę ilustracji.

Stopniowe rozszerzanie wiedzy uczniów

W książce “To się czyta 2” na końcu każdego działu uczniowie mogą znaleźć ćwiczenia podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane na lekcjach. Ważne definicje i pojęcia są wyróżnione kolorem lub odpowiednim krojem czcionki. W specjalnych ramkach lub na marginesach znajduje się wyjaśnienie trudniejszych słów, a także komentarz autorski, który ma rozwijać naturalną ciekawość uczniów. W podręczniku poruszana jest również tematyka dzieł malarzy oraz instalacji artystycznych, o których uczniowie mogli słyszeć w środkach masowego przekazu. Dzięki temu młodzież może zauważyć powiązania między różnymi dziedzinami twórczości, a także dokonać analizy postaw bohaterów występujących w podanych dziełach literackich.

Książki sprzedawane przez wydawnictwo Nowa Era cechuje nowoczesny wygląd i układ treści przypominający bardziej czasopismo branżowe niż podręcznik szkolny. Autorzy proponują także uczniom rozszerzenie wiedzy za pomocą dodatkowych źródeł informacji. Z tego względu podręcznik “To się czyta 2” może być praktycznym narzędziem utrwalającym wiedzę uczniów, a także wsparciem dla nauczyciela planującego kolejne zajęcia w szkole.